Skip to main content

Search Our Jobs

Search with LinkedIn Profile

Account Lead - İstanbul & İzmir

Apply Now Email Me Job ID R0015646 Date posted 12/25/2019 Location: Izmir, Turkey; Istanbul, Turkey

By clicking the “Apply” button, I understand that my employment application process with Takeda will commence and that I agree with Takeda’s Privacy Notice, Privacy Policy and Terms of Use.

Job Description

• Sorumluluğunda bulunan sağlık profesyonellerine segmentasyon planı dahilinde düzenli olarak ziyaret götürmek

• Üst düzey medikal hakimiyeti ile içinde bulunduğu tedavi alanını eksiksiz bir şekilde kavrayarak sorumluluğundaki ürünleri en iyi şekilde tanıtmak

• Ünitelerin ihtiyaçları açığa çıkararak, yeni proje fikirleri üretmek ve ilgili paydaşlarla hayata geçirmek

• Sorumlu olduğu ürünler için Satış ve Pazarlama stratejilerini sahada etkili şekilde uygulamak

• Süreçlerin Takeda Davranış ve Uyum Kurallarına göre yapılmasını sağlamak

• CRM sistemi üzerinden raporlamaları zamanında yapmak ve istenilen analizleri paylaşmak

• Çalıştığı bölgesi için gerekli sayısal analizleri ve aksiyon planlarını içeren sunumları düzenli olarak yaparak bölgesel tanıtım faaliyetlerini güncellemek

Locations

Istanbul, Turkey

Izmir, Turkey

Worker Type

Employee

Worker Sub-Type

Regular

Time Type

Full time

Apply Now Email Me